banner tuyển dụng

 

Công ty Cổ phần D và D (DD Corporation) được thành lập và phát triển trong hơn 5 năm qua với sự nỗ lực không ngừng mở rộng cả về năng lực, quy mô hoạt động. Để phục vụ cho nhu cầu phát triển, chúng tôi đang cần tuyển các vị trí sau:

Thông tin các vị trí D&D Corporation cần tuyển dụng quý 2 năm 2018

TP.HCM

Để phục vụ cho nhu cầu phát triển, Công ty CP D và D cần tuyển dụng các vị trí sau [...]

Tuyển dụng liên tục
Để phục vụ cho nhu cầu phát triển, Công ty CP D và D cần tuyển dụng vị trí Thợ mộc, Thợ điện, Thợ sơn [...]
Số lượng: 05
Để phục vụ cho nhu cầu phát triển, Công ty CP D và D cần tuyển dụng vị trí Nhân viên thiết kế 2D [...]
Số lượng: 03
Để phục vụ cho nhu cầu phát triển, Công ty CP D và D cần tuyển dụng vị trí "Kỹ sư M&E"